SUNDHEDREGLER

 

 

 

 

Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.

 

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, VikingDanmark og SEGES Kvæg.

 

Grundlæggende ved vi, at der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

 

 

 

KVÆG

 

 

 

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

 

 

 

Indsyning

 

Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan udstilles.

 

Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.

 

 

 

Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.

 

 

 

Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen og skuets ledelse.

 

 

 

Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.

 

 

 

Transport

 

Køer/kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden.

 

Kvæg anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning.

 

Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle.

 

 

 

BVD, IBR, Leukose

 

Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, som Fødevareregionen har sat under offentligt tilsyn.

 

 

 

Salmonella

 

Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s. rent geografisk gælder samme regler for hele landet. De generelle regler er ligeledes ændret på en række punkter.

 

 

 

Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuerne for at beskytte de deltagende besætninger bedste muligt.

 

 

 

Generelle regler for deltagelse i dyrskuer

 

Besætningen, hvor i dyret er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 måneder før skuet.

 

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau1-besætning de seneste 7 måneder før skuet.

 

Dyr kan efter deltagelse på skuet flyttes tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden besætning.

 

 

 

Besætningstyper

 

For mælkeleverende besætninger skal de 4 Salmonella Dublin niveaugivende tankmælksprøver være udtaget inden for de seneste 12 måneder med mindst 3 ugers mellemrum, og den seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

 

For ikke-mælkeleverende besætninger skal alle niveaugivende prøver være udtaget indenfor 12 måneder før udstilling. Antallet af prøver afhænger af besætningsstørrelsen (2-8 prøver). Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven. Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 måneder kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

 

 

 

For alle besætningstyper gælder, at dyret/dyrene, der skal tilføres skuet (også kalve < 3 mdr.), skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonella antistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før skuet. Hvis der ved blodprøverne findes dyr med positivt resultat (≥ 50 ODC%), sættes besætningen i niveau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet.

 

 

 

Antal dyr i besætningen

Min. antal blodprøver

< 4

Samtlige dyr

4

4

5

4

6

4

7

5

8

6

9

7

10 og derover

8

 

 

 

Mycoplasma
Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma Bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

 

 

 

Herudover kan mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdie for PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.

 

 

 

Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælksovervågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af akkrediteret person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.

 

 

 

B-streptokokker

 

Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger i B-streptokok-registret. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i min. 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet.

 

 

 

7/30 dages reglen

 

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at:

 

  • man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og

  • kvæg, som er flyttet til besætningen, må ikke fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.

 

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt.

 

 

 

Udstationering

 

Besætningsejer skal udstationere og hjemtage dyret i DMS, i Webdyr eller lave registrering i staldregistreringsblokken for kvæg, (kode 50 og 51) til skuets CHR-nr. 27443.

 

 

 

 

Agro Nord 2018

Regler og informationer

 

MALKEKVÆG

Agro Nord tolererer ingen form for påvirkning af køernes malkeorganer, bortset fra, at tilmalkning af yveret er tilladt. Skulle den regel blive misbrugt, har den pågældende dommer ret og pligt til at meddele dette til skuets ledelse, der i givet fald kan bortvise det pågældende dyr fra bedømmelsen.

 

Reserve-dyr

For hver 3 dyr, der tilmeldes, kan også tilmeldes et reservedyr.

Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke dyr, der kommer.

Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.

 

Tilskud

For hvert dyr, der møder op på skuet, yder Agro Nord et tilskud på 200 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med veterinære prøver.

 

Indsyning

Tirsdag den 6. marts:      Kl. 18.00. – 19.30

Onsdag den 7. marts:     Kl. 06.30 – 08.00

 

 

 

Alle indsyningstider skal overholdes. Sker dette ikke, kan der blive tale om ekstra opkrævning for tilkaldelse af dyrlæge.

 

Frist for tilmelding af besætningsnumre er tirsdag den 23. januar 2018.

Frist for tilmelding af dyr er fredag den 2. februar 2018.

 

 

 

Tilladelse – dataudtræk

Ved tilmelding af kvæg til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at skuet kan lave udtræk fra Kvægdatabasen / dyreregistreringen  for de dyr, der tilmeldes dyrskuet.

Dataudtrækket vil blive brugt til udarbejdelse af katalog, tavler og anden information om de udstillede dyr.

 

Sørg venligst for, at alle relevante data på tilmeldte dyr er indberettet.

 

Kataloget kan ses på www.agronord.dk senest den 1. marts.

Tilmeldingsgebyr – malkekvæg:     kr. 225,00 + moms pr. dyr

 

 

 

SUNDHEDSREGLER

 

Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, VikingDanmark og SEGES Kvæg.

Grundlæggende ved vi, at der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

 

KVÆG

 

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

 

Indsyning

Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan udstilles.

Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.

 

Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.

 

Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen og skuets ledelse.

 

Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.

 

Transport

Køer/kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden.

Kvæg anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning.

Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle.

 

BVD, IBR, Leukose

Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, som Fødevareregionen har sat under offentligt tilsyn.

 

Salmonella

Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s. rent geografisk gælder samme regler for hele landet. De generelle regler er ligeledes ændret på en række punkter.

 

Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuerne for at beskytte de deltagende besætninger bedste muligt.

 

Generelle regler for deltagelse i dyrskuer

Besætningen, hvor i dyret er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 måneder før skuet.

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau1-besætning de seneste 7 måneder før skuet.

Dyr kan efter deltagelse på skuet flyttes tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden besætning.

 

Besætningstyper

For mælkeleverende besætninger skal de 4 Salmonella Dublin niveaugivende tankmælksprøver være udtaget inden for de seneste 12 måneder med mindst 3 ugers mellemrum, og den seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

For ikke-mælkeleverende besætninger skal alle niveaugivende prøver være udtaget indenfor 12 måneder før udstilling. Antallet af prøver afhænger af besætningsstørrelsen (2-8 prøver). Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven. Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 måneder kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

 

For alle besætningstyper gælder, at dyret/dyrene, der skal tilføres skuet (også kalve < 3 mdr.), skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonella antistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før skuet. Hvis der ved blodprøverne findes dyr med positivt resultat (≥ 50 ODC%), sættes besætningen i niveau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet.

 

Antal dyr i besætningen

Min. antal blodprøver

< 4

Samtlige dyr

4

4

5

4

6

4

7

5

8

6

9

7

10 og derover

8

 

Mycoplasma
Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma Bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

 

Herudover kan mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdie for PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.

 

Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælksovervågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af akkrediteret person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.

 

B-streptokokker

Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger i B-streptokok-registret. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i min. 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet.

 

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at:

  • man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og

  • kvæg, som er flyttet til besætningen, må ikke fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt.

 

Udstationering

Besætningsejer skal udstationere og hjemtage dyret i DMS, i Webdyr eller lave registrering i staldregistreringsblokken for kvæg, (kode 50 og 51) til skuets CHR-nr. 27443.