Tilmelding

Tilmeldingsfrist for besætningsnumre (23/1)

 

Tilmeldingsfrist for dyrenumre (2/2)

Tilmelding af dyr på dette link:

 

http://messecenteret.dk/agronord-malkekvaeg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor opbakning fra Dansk Jersey

 Man forventer stor opbakning til skuet i marts 2018