Tilmelding

af dyr til Agro Nord 2019 er nu åben, se nedenstående tilmeldingsfrister
- Tilmeldingsfrist for besætningsnumre (inkl. auktion) er tirsdag den 22. januar
- Tilmeldingsfrist for dyrenumre er fredag den 1. februar

Tilmelding dine dyr via dette link: http://messecenteret.dk/agronord-malkekvaeg/

Malkekvæg:
Agro Nord tolererer ingen form for påvirkning af køernes malkeorganer, bortset fra, at tilmalkning af yveret er tilladt. Skulle den regel blive misbrugt, har den pågældende dommer ret og pligt til at meddele dette til skuets ledelse, der i givet fald kan bortvise det pågældende dyr fra bedømmnelsen.

 

Reserve-dyr:
For hver 3 dyr, der tilmeldes, kan også tilmeldes et reservedyr.
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke dyr, der kommer.
Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.

 

Tilskud:

For hvert dyr, der møder op på skuet, ydes Agro Nord et tilskud på kr. 200,- til diverse omkostninger i forbindelse med veterinære prøver.

 

Indsyning:
Tirsdag den 5. marts: kl. 18.00 - 19.30
Onsdag den 6. marts: kl. 06.30 - 08.00

 

Alle indsyningstider skal overholdes. Sker dette ikke, kan der blive tale om ekstra opkrævning for tilkaldelse af dyrlæge.

 

Tilladelse - dataudtræk
Ved tilmelding af kvæg til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at skuet kan lave udtræk fra kvægdatabasen / dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrskuet.

Dataudtrækket vil blive brugt til udarbejdelse af katalog, tavler og anden information om de udstillede dyr.

 

Sørg venligst for, at alle relevante data på tilmeldte dyr er indberettet.

 

Katalog kan ses på www.agronord.dk senest d. 1 marts

 

Tilmeldingsgebyr kr. 225,- + moms pr. dyr

 

 

Sundhedsregler - er under udarbejdelse

 

 

 

Stor opbakning fra Dansk Jersey

 Man forventer stor opbakning til skuet i marts 2018